Gotický kostol sv. Ladislava kráľa tvorí jednotný priestor vo vnútri aj na vonkajšku. Polygonálne zakončená svätyňa loď sú rovnako široké, neoodeľuje ich víťazný oblúk. Jednotu stavby dotvárajú aj rovnaké tvary gotických okien, ktoré sú vysoké a prekvapujúco úzke, vo forme rannje gotiky. Rebrová klenba má tri polia, dve polia sú krížové a jedno s lúčovitým usporiadaním. Na všetkých svorníkoch klenby je znak donátora – hrot strely šípa s dekoratívne pridaným zápalným knôtom. Je veľmi pravdepodobné, že ide o časť znamenia veľmi prominentného donátora – magistra Donča.

web: http://paludzka.kapitula.sk

Javascript is required to view this map.